header

Setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje

16.11.2018
V úterý 6. listopadu jsme se na pozvání Hradeckých deníků zúčastnili panelové diskuse s názvem "Setkání s Hejtmanem". Diskutovali jsme především nad problematikou stárnutí populace v Královéhradeckém kraji a také o vizích a řešení trendů v této oblasti. Diskuse je zcela na místě. Královéhradecký kraj je oblastí s nejstarší populací v celém Česku. Akce měla vysokou profesionální úroveň a zaznělo zde mnoho zajímavých příspěvků. Velká část témat se věnovala i čistě naší práci - pomoci osobám se zdravotním postižením k jejich maximální soběstačnosti a minimální závislosti na veřejných prostředcích. Hejtmanovi Královéhradeckého kraje Lubomíru Štěpánovi jsme prezentovali nepříznivý trend, kdy je práce v naší oblasti pracovní rehabilitace často silně podceňována a vytlačována na okraj veřejného zájmu. Neznalost pak způsobuje strach a nepochopení veřejnosti i politiků. Zcela jistě se podobnost problematiky pomoci seniorům a pomoc při začleňování do pracovního procesu promítá i v pohledu na řešení otázek práv a povinností pracovat a nebýt diskriminován ve svém právu pracovat. Každý může pracovat a je to jeho právo! Hendikepovaní spoluobčané ale musí mít pro svoji práci speciální podmínky a partnerskou podporu, která jim dokáže nahradit zdravotním stavem snížené pracovní schopnosti.

Setkání s hejtmanem královéhradeckého kraje
footer