header

5. vydání Novin CPR HK je na světě!

30.11.2018

Vydávání novin se v CPR osvědčilo! Noviny vycházejí každé čtvrtletí a obsahují výběr z dění v Centru. Část výtisků rozdáváme partnerům a zaměstnancům, další jsou k dispozici na konferencích a setkáních, kterých se CPR účastní. Stěžejním textem aktuálního čísla jsou impulzy vzniku a cíle v nedávné době založeného zapsaného ústavu HANDIC-UP!, který je dceřinnou společností Centra pracovní rehabilitace. Další články se věnují sklizni a zazimování tréninkové zahrady, exkurzi v Deteše, kde jsme se byli podívat, nebo příběhu zaměstnance, kdy jsme si jeli povídat s panem Petrem z Hradce Králové. Nuže, zveme vás, čtěte dál...

5. vydání novin CPR HK-strana 1 5. vydání novin CPR HK-strana 2 5. vydání novin CPR HK-strana 3 5. vydání novin CPR HK-strana 4
footer